Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Knínice u Žlutic s částí k. ú. Vahaneč, oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

17.10. 2022 - 2.11. 2022 Petr Kvasnička