Mimořádná opatření MZd ze dne 19. 8. 2020 s účinností ode dne 1. 9. 2020

19.8. 2020 - 31.12. 2020 Petr Kvasnička

mimořádná opatření MZd ze dne 19. 8. 2020 s účinností ode dne 1. 9. 2020