Návrh Závěrečného účtu obce Verušičky 2021, návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky 2021, včetně příloh

19.5. 2022 - 31.12. 2022 Petr Kvasnička

Návrh Závěrečného účtu obce Verušičky 2021, návrh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky 2021, včetně příloh