Posuzování vlivů na živ. prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - zveřejnění dokumentace vlivů záměru zařazeného v kategorii II

29.3. 2022 - 13.4. 2022 Petr Kvasnička