Záměr pachtu k. ú. Verušičky 1,- Kč/m2 ročně doba neurčitá

22.7. 2020 - 22.8. 2020 Petr Kvasnička

Záměr pachtu Verušičky