Zrušení mimořádného opatření – organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče, s účinností od 18. 2. 2022 od 23.59 hod

18.2. 2022 - 18.6. 2022 Petr Kvasnička