OZV č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016

4.5. 2021 - 31.12. 2022 Petr Kvasnička

OZV č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016