OZV č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015

4.5. 2021 - 4.6. 2021 Petr Kvasnička

OZV č. 2/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2015