Dohoda o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle geometrického plánu č. 117-16/2022 k. ú. Verušičky

25.5. 2022 - 10.6. 2022 Petr Kvasnička

Dohoda o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle geometrického plánu č. 117-16/2022 k. ú. Verušičky