Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby p. p. č. 302 k. ú. Verušičky 780316

16.11. 2022 - 3.12. 2022 Petr Kvasnička

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby p. p. č. 302 k. ú. Verušičky 780316