Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby p. p. č. 868/1 k. ú. Týniště 780294

25.5. 2022 - 10.6. 2022 Petr Kvasnička

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby p. p. č. 868/1 k. ú. Týniště 780294