Výzva k podání nabídky na akci - OPRAVA A REVITALIZACE BÝVALÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

17.8. 2022 - 29.8. 2022 Petr Kvasnička

Výzva k podání nabídky na akci - OPRAVA A REVITALIZACE BÝVALÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE