Záměr pachtu/pronájmu p. p. č. 430/1 v k. ú. Albeřice u Hradiště

2.8. 2021 - 18.8. 2021 Petr Kvasnička

Záměr pachtu/pronájmu p. p. č. 430/1 v k. ú. Albeřice u Hradiště