Záměr prodeje k. ú. Luka u Verušiček 688622, p. p. č. 206, 716/2 a st. p. č. 100

16.5. 2022 - 1.6. 2022 Petr Kvasnička

Záměr prodeje k. ú. Luka u Verušiček 688622