Záměr prodeje k. ú. Záhoří u Verušiček p. p. č. 541 a 543

22.2. 2022 - 10.3. 2022 Petr Kvasnička

Záměr prodeje k. ú. Záhoří u Verušiček p. p. č. 541 a 543