Záměr prodeje k. ú. Záhoří u Verušiček p. p. č. 555/12 a 42

25.10. 2021 - 11.11. 2021 Petr Kvasnička

Záměr prodeje k. ú. Záhoří u Verušiček p. p. č. 555/12 a 42