Záměr prodeje parc. č. 427/8, k. ú. Albeřice u Hradiště,, o výměře 8 m2. Na pozemku stojí stavba trafostanice bez č.p./č.e

21.9. 2022 - 7.10. 2022 Petr Kvasnička

Záměr prodeje parc. č. 427/8, k. ú. Albeřice u Hradiště,, o výměře 8 m2. Na pozemku stojí stavba trafostanice bez č.p./č.e