Záměr pronájmu Verušičky část p. p. č. 290, záměr prodeje Verušičky p. p. č. 57 a Záhoří u Verušiček p. p. č. 592

25.5. 2022 - 10.6. 2022 Petr Kvasnička

Záměr pronájmu Verušičky část p. p. č. 290, záměr prodeje Verušičky p. p. č. 57 a Záhoří u Verušiček p. p. č. 592