Záměr směny pozemků k. ú. Luka u Verušiček

17.1. 2022 - 2.2. 2022 Petr Kvasnička

p. p. č. 118/96 výměra 737 m2 k. ú. Luka u Verušiček Záměr směny pozemků k. ú. Luka u Verušiček