Záměr zřízení věcného břemene p. p. č. 601 v k. ú. Hřivínov

2.8. 2021 - 18.8. 2021 Petr Kvasnička

Záměr zřízení věcného břemene p. p. č. 601 v k. ú. Hřivínov