Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti, k. ú. Vahaneč a Záhoří u Verušiček

8.4. 2021 - 24.4. 2021 Petr Kvasnička

Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti