Záměr zřízení věcného břemene/služebnosti p. p. č. 2/2 a 2/3 k. ú. Budov - smlouva

21.9. 2022 - 7.10. 2022 Petr Kvasnička

Záměr zřízení věcného břemene/služebnosti p. p. č. 2/2 a 2/3 k. ú. Budov - smlouva